Maden

2007 yılında sahanın kömür üretilmesi ve termik santral kurulması amacıyla teslim alınmasından sonra ilk olarak tüm sahanın detaylı sondaj çalışmaları yapılmıştır.

Yapılan sondajlardan elde edilen veriler ışığında tüm saha kömür üretimine yönelik olarak planlanmıştır.

Termik Santrale kömür besleyecek ana sektörlerde uzun ayak tam mekanize yürüyen tahkimat sistemi kömür üretimi yapılacak şekilde hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

TR . EN Duyurular . Kariyer . Bilgi Toplumu Hizmetleri . İletişim