Sosyal Sorumluluk

Madencilik sektöründe en büyük istihdamlarından birini oluşturan yatırımımızda bin kişinin üzerinde, termik santralimizde de taşeron firmalar ile birlikte bin beşyüz kişi istitihdam edilmektedir. Çalışanlarımızın çoğu yakın çevredeki yerleşim birimlerinden seçilerek bölgenin ekonomik kalkınmasına destek verilmektedir.

Bunların yanısıra yakın köy ve ilçelerde eğitim, sağlık, spor ve çevre projeleri desteklenmektedir.

TR . EN Duyurular . Kariyer . Bilgi Toplumu Hizmetleri . İletişim